PTTK, Oddział „Ziemi Kłodzkiej”

Laureat konkursu „Orły Turystyki 2020”

Witaj na stronie Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego,
Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

Z wielką przykrością informujemy, że od dnia 15. maja 2021r. jesteśmy zmuszeni zamknąć dla ruchu turystycznego następujące odcinki szlaków:

1) Główny Szlak Sudecki (czerwony), na odcinku: Pod Uboczem – Schronisko „Jagodna”.
2) Międzynarodowy szlak długodystansowy E3 (niebieski), na odcinku: Pod Uboczem – Schronisko „Jagodna”
3) Szlak „Południowe Góry Bystrzyckie” (żółty), na odcinku: Pod Uboczem – Schronisko „Jagodna”
4) Szlak „Krowiarki-Spalona” (zielony) na odcinku: Spalona – Schr. „Jagodna”.

Zamknięcie na wniosek właściciela terenu poniżej schroniska „Jagodna”, który rozpoczyna inwestycję – budowę obiektu sportowego i zamyka teren jako plac budowy.

Niestety nie mamy możliwości oznakowania szlaków alternatywnych, ponieważ właściciel pozostałej części terenu – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu – zezwala na zmianę przebiegu szlaków wyłącznie w formie dzierżawy terenu leśnego przez PTTK. Ponieważ PTTK znakuje i konserwuje oznakowania szlaków w ramach wolontariatu i prac zleconych a nie pobiera od turystów żadnych opłat za korzystanie z nich, nie posiada środków niezbędnych do ponoszenia kosztów związanych z dzierżawą terenu. Szlaki zostaną po prostu przerwane i oznakowane czerwonymi tablicami „Szlak zamknięty”.

Możemy jedynie sugerować obejście kłopotliwego odcinka:Od węzła „Pod Uboczem” idąc w kierunku schroniska „Jagodna”, przy miejscu odpoczynku obok „Smołówki” skręcić w prawo (na południe) i po przejściu 900 metrów dojść do drogi wojewódzkiej 389. Na drodze skręcić w lewo (na wschód) i drogą iść jeszcze 2 km aż do schroniska „Jagodna”.Szlak zielony: przez wieś Spalona iść cały czas główną drogą, nie skręcać w stronę wyciągu, dojść do „Spalonej Drogi” i nią dojść do schroniska.Mamy nadzieję, że w przewidywalnej przyszłości nastąpi jakieś racjonalne porozumienie z Lasami Państwowymi, a do tego czasu zamykanie szlaków będzie niestety nieuniknione.PTTK radzi: dobra mapa i kompas (lub GPS) to podstawa w wędrówkach górskich!

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się właśnie publikacja naukowa „Ziemia Kłodzka w kulturze, architekturze i przyrodzie”, w której zebrano unikatowe materiały naukowe dotyczące najnowszych badań Ziemi Kłodzkiej. Wiele z nich prezentowano podczas Sympozjum Sudeckiego, które zorganizowaliśmy w listopadzie 2019r.

Do wydania publikacji przyczynili się nasi szanowni sponsorzy:

Burmistrz Miasta i Gminy Polanica-Zdrój
Burmistrz Miasta Nowa Ruda
Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
Wójt Gminy Kłodzko
Bank Spółdzielczy w Kłodzku
ZETKAMA
Burmistrz Miasta Kłodzko
Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK

Wszystkim naszym sponsorom bardzo serdecznie dziękujemy.

Informujemy, że publikacja jest już dostępna do nabycia w siedzibie naszego Oddziału. Zachęcamy do zakupu i lektury!

UWAGA:
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami Biuro Zarządu PTTK w dniach 30.03-09.04 będzie zamknięte!

W razie konieczności proszę dzwonić lub wysłać e-mail.

Pracownicy biura: Witold Telus, Krzysztof Kaszuba

tel. +48 74 867 37 40

e-mail: poczta@klodzko.pttk.pl

Konto: 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001

NIP: 883-00-15-609
REGON: 890259378
KRS: 0000293485

(C) 2018r. Witold Telus. Wykonano na zlecenie PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku