Nasze koła i kluby

Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku nadzoruje działalność Kół i Klubów PTTK:

 1.     Kłodzkie Koło PTTK
 2.     Koło PTTK im. „Ducha Gór Liczyrzepy” w Dusznikach-Zdroju
 3.      Koło PTTK im. „Gwarków Noworudzkich” w Nowej Rudzie
 4. Koło PTTK w Kudowie-Zdroju
 5. Klub „Koło Przewodników Sudeckich w Kłodzku”
 6. SKKT „Wędrowni Homolanie” w Lewinie Kłodzkim
 7. SKKT w Jaszkowej Dolnej
 8. SKKT w Otmuchowie

Komisja Krajoznawcza

6. lutego 2020r. powołano do istnienia Komisję Krajoznawczą przy Oddziale PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

Skład Zarządu Komisji:

 1. Przewodnik Sudecki, Magdalena Gutt – przewodnicząca
 2. Przewodnik Sudecki, Joanna Marcinkowska – wiceprzewodnicząca
 3. Przewodnik Sudecki, Witold Telus – sekretarz

W skład Komisji weszli także:

1.Przewodnik Sudecki, Piotr Wojnarowski
2. Przewodnik Sudecki, Andrzej Sobczyński
3. Przewodnik Sudecki, dr Aneta Marek
4. Przewodnik Sudecki, Radosław Pasionek
5. Krajoznawca, Leszek Majewski
6. Przewodnik Sudecki, Jarosław Marcinkowski
7. Krajoznawca, Piotr Pawlukiewicz

Propozycje do planu pracy na kadencję 2020-2024:

1. Odnowienie tablicy na Twierdzy Kłodzkiej poświęconej Wojciechowi Kętrzyńskiemu
2. Zebranie i wydanie publikacji związanej z legendami kłodzkimi
3. Podjęcie starań o organizację kursu języka czeskiego
4. Organizacja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Krajoznawczo-Turystycznego PTTK
5. Stworzenie przewodnika „od źródła do ujścia Nysy Kłodzkiej” – zwrócenie się do gmin nad biegiem rzeki o przekazanie informacji i wsparcie realizacji projektu.
6. Opracowanie folderu o odcinku kolei Kłodzko-Kudowa – ze wsparciem gmin na trasie kolei.
7. Zachęcenie prowadzenia „Ksiąg pamięci” przez schroniska, hotele etc. w formie konkursu
8. Włączenie reprezentanta Komisji do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (DOT).
9. Promocja zabytków, szczególnie mniej rozpoznawalnych, ujawnianie miejsc zapomnianych, zaniedbanych i uruchomienie sposobów na ratowanie tych miejsc.
10. Umieszczenie poprawnej informacji o „kamieniu z kapeluszem” w Kłodzku
11. Podjęcie działań związanych z prostowaniem nieścisłości historycznych w Kłodzku.
12. Odtworzenie statuetki Libuszy (Valeski, Ludmiły) na Twierdzy Kłodzkiej
13. Dołączenie do władz powiatu w ramach uczestnictwa w Targach Turystyki we Wrocławiu – promocja przewodnictwa na Ziemi Kłodzkiej. Rozważyć współpracę długofalową w tym zakresie z innymi podmiotami branży turystycznej.


Władze Oddziału

Władze wybrane na Walnym Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym 26. marca 2017r.

Zarząd Oddziału:

Prezes – Piotr Wojnarowski
Wiceprezes – Krzysztof Kaszuba
Wiceprezes – Witold Telus
Sekretarz – Wiesław Tarnawski
Skarbnik – Ewa Szczepańska
Członek Zarządu – Marek Krzan
Członek Zarządu – Piotr Pawlukiewicz

Komisja Rewizyjna (skład uzupełniony podczas Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu 6. maja 2018 roku):

Prezes – Danuta Lanczares
Wiceprezes – Andrzej Talarek
Sekretarz – Barbara Nitecka (od 2018r.)
Członek OKR – Andrzej Wiśniewski
Członek OKR – Krystyna Golob (od 2018r.)

Sąd Koleżeński:

Prezes – Andrzej Mirski
Sekretarz – Maria Ozierańska
Członek Sądu – Czesław Dominas
Członek Sądu – Andrzej Berczyński
Członek Sądu – Andrzej Dworakowski

Mandatariusz Oddziału – Andrzej Berczyński

Odznaka regionalna

(Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej, Wieże Widokowe Ziemi Kłodzkiej, Krzyże i Kapliczki Kamienne Ziemi Kłodzkiej)

 1. Odznaki można wykupić bezpośrednio w biurze Oddziału – każda kosztuje 20,- zł – za okazaniem legitymacji zdobywcy.
 2. Można zamówić je wysyłkowo wpłacając po 20,- zł za każdą sztukę na nasze konto bankowe: 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001 plus 10,- zł na koszt wysyłki.
 3. W tytule wpłaty należy podać numer legitymacji zdobywcy. Tylko zdobywca może posiadać odznakę. Wpłaty bez podanego numeru legitymacji będą zwracane z opisem „Sprzedaż niemożliwa. Odznaki tylko dla zdobywców.
 4. Weryfikacja odbywa się w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca

Sympozjum Sudeckie
I Międzynarodowe Sudeckie Sympozjum Naukowe

Ziemia Kłodzka

w kulturze, architekturze, przyrodzie

Kladské Pomezi

v oblasti kultury, architektury, přírody

16 – 17 listopada 2019 r.

Hotel „Metro” Boguszyn – Kłodzko

Ziemia Kłodzka to region historyczny o niebywale zróżnicowanym krajobrazie przyrodniczym i kulturowym. Cechuje go urozmaicona budowa geologiczna, rzeźba terenu, a także szata roślinna, które mają wyjątkowy charakter w skali Polski i są wyznacznikiem atrakcyjności turystycznej tego terenu. Równie bogate jest dziedzictwo kulturowe – region Ziemi Kłodzkiej ukształtowała przez stulecia różnorodna działalność człowieka. Pozostawiła ona ślady w krajobrazie związane z wydarzeniami historycznymi, w postaci m.in. różnowiekowych obiektów warownych, rezydencjonalnych, sakralnych, poprzemysłowych oraz tradycyjnej architektury wiejskiej.

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z udziałem gości zagranicznych ma charakter interdyscyplinarny i adresowane jest do szerokiego grona odbiorców: naukowców, przewodników, krajoznawców, samorządowców oraz innych osób, którym bliska jest tematyka Ziemi Kłodzkiej.

Problematyka sympozjum obejmuje zagadnienia:

– przyrodnicze uwarunkowania rozwoju Ziemi Kłodzkiej,

– funkcjonowanie obszarów chronionych,

– zmiany w krajobrazie kulturowym,

– osadnictwo i religia w kontekście historycznym,

– rozwój turystyki i rekreacji;

– kultura, architektura i sztuka Ziemi Kłodzkiej,

– współpraca regionów trans-granicznych.

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Wojciech Ciężkowski (Politechnika Wrocławska)

prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. (Univerzita Hradec Králové)

prof. dr hab. Piotr Migoń (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Grzegorz Podruczny (prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Jacek Potocki (prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)

dr hab. Tomasz Przerwa (prof. Uniwersytetu Wrocławskiego)

dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek (prof. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu)

dr hab. Agnieszka Latocha (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Krzysztof Widawski (Uniwersytet Wrocławski)

doc. PaedDr Jiří Štyrský, CSc (Univerzita Hradec Králové)

RnDr Mgr Tomas Burda (Univerzita Hradec Králové)

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: Krzysztof Kaszuba

Sekretarz: Piotr Wojnarowski

Członkowie:

Zbigniew Gołąb

Sławomir Kaszuba

Aneta Marek

Wiesław Tarnawski

Patronat honorowy:

Starosta Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń

Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

Prezes Wodociągów w Kłodzku Waldemar Bicz

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK

Sponsorzy:

Miasto Kłodzko

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Wodociągi Kłodzkie

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK

Park Narodowy Gór Stołowych

WAŻNE INFORMACJE:

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

I termin do 30 czerwca 2019 r. – koszt uczestnictwa 250 zł

II termin do 30 września 2019 r. – koszt uczestnictwa 300 zł

Koszt uczestnictwa w Sympozjum obejmuje:

– 3 przerwy kawowe,

– 2 obiady,

– uroczystą kolację,

– wycieczkę do kolegiaty kłodzkiej,

– wycieczkę na Owczą Górę (Mała Twierdza),

– transport autokarem,

– materiały konferencyjne.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@klodzko.pttk.pl

Wpłaty:

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Bank Spółdzielczy w Kłodzku: 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001

w tytule przelewu proszę wpisać „sympozjum”.

Publikacja:

Termin nadsyłania publikacji na adres e-mail:poczta@klodzko.pttk.pl upływa 30 czerwca 2019 r.

Artykuły naukowe zostaną opublikowane w formie monografii naukowej w wydawnictwie

z listy MNiSW.

Miejsce obrad:

Hotel „Metro”, Boguszyn 79 b, 57-300 Kłodzko

Istnieje możliwość zamówienia noclegów w miejscu obrad Sympozjum Naukowego.

Organizator nie zapewnia noclegu.

Ramowy program Sympozjum Naukowego:

Dzień 1

08.00-09.00 rejestracja uczestników

09.00-09.30 powitanie gości i otwarcie Sympozjum

09.30-11.30 sesja plenarna

11.30-12.00 przerwa kawowa

12.00-13.15 sesja referatowa I

13.15-13.30 przerwa kawowa

13.30-14.45 sesja referatowa II

15.00-15.45 obiad w restauracji „Metro”

16.00-17.30 przejazd autokarem do Kłodzka i zwiedzanie kolegiaty kłodzkiej

19.00-22.00 uroczysta kolacja w restauracji „Metro”

Dzień 2

09.00 – 11.30 sesja referatowa

12.00 -14.00 przejazd do Kłodzka i zwiedzanie Małej Twierdzy na Owczej Górze

14.15 – obiad w restauracji „Metro”

15.00 – zakończenie Sympozjum Naukowego

Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie

REGULAMIN
INDYWIDUALNEGO RAJDU I ODZNAKI
„POZNAJEMY TURYSTYCZNE HRABSTWO KŁODZKIE”

 1. Celem rajdu jest popularyzacja urokliwej Ziemi Kłodzkiej.
 2. Udział w rajdzie polega na uczestnictwie w dowolnie wybranej imprezie turystycznej (rajdzie, zlocie, wycieczce zbiorczej lub indywidualnie na terenie Ziemi Kłodzkiej).
 3. Warunkiem otrzymania odznaki oraz zaliczenia rajdu jest potwierdzenie minimum 12 obiektów z n/w listy w ciągu roku kalendarzowego lub zaliczenie minimum trzech wycieczek turystyki kwalifikowanej.
 4. Nie zalicza się powtórzeń tych samych miejsc i tras wycieczkowych w danym roku.
 5. Uczestnictwo powinno być potwierdzone przez organizatora imprezy, potwierdzone przez jakikolwiek urząd, przodownika turystyki kwalifikowanej lub przewodnika turystycznego.
 6. Za zgłoszenie uważa się przesłanie odpowiedniej kwoty w wysokości 5,00 zł (członkowie PTTK i młodzież szkolna), pozostali 6,00 zł na konto Oddziału z dopiskiem „Rajd indywidualny”.
 7. Wpłaty można dokonać również bezpośrednio w biurze Zarządu Oddziału.
 8. Nadesłanie kart potwierdzenia ze spełnionymi warunkami rajdu obowiązuje do 10 grudnia każdego roku jest to podstawą do wydania lub przesłania pamiątkowego znaczka. Przesłanie znaczka pocztą oznacza wniesienie opłaty za przesyłkę w wysokości 10 zł.
 9. Wśród uczestników, którzy wykażą się udziałem w największej ilości imprez rozlosowane będą nagrody a rozdanie uroczyste nastąpi w czasie Jesiennego Rajdu Kartofelek lub przesłane pocztą.
 10. Obiekty lub miasta do zaliczenia na otrzymanie odznaki: Kłodzko, Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzygórze, Międzylesie, Stronie Śl., Kudowa Zdrój, Długopole Zdrój, Nowa Ruda, Szczytna, Złoty Stok, Radków, Wambierzyce, Zieleniec, rez. Szczeliniec Wielki., rez. Błędne Skały, rez. Puszcza Śnieżnej Białej, rez. Torfowisko Batorowskie, rez. Jaskinia Niedźwiedzia, rez. Topieliska, Śnieżnik Kłodzki (1425 m), Igliczna (845 m), Trójmorski Wierch (1145 m), Postawa (1124 m), Orlica (1084m), Jagodna (997 m), Kłodzka Góra (765 m), Kowadło (989 m).

Wstąp do PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem skupiającym turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętność poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie. W Towarzystwie zrzeszonych jest około 60 tysięcy członków zwyczajnych PTTK opłacających regularnie składkę członkowską.

Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z „Kartą praw i obowiązków członka PTTK”. Potem należy odnaleźć oddział PTTK, który najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom turystycznym (pomóc Ci w tym może nasz spis). Może być to oddział środowiskowy (akademicki, przewodnicki, przy danym zakładzie itp.) bądź terenowy (w naszym mieście, dzielnicy itp.). Następnie trzeba udać się do siedziby tego oddziału, aby opłacić składkę. Pamietać należy, że duża część oddziałów spotyka się tylko w określone dni tygodnia i najczęściej popołudniami.

Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30×40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. W oddziale koledzy mogą zaproponować przynależność do określonego koła bądź klubu – warto się ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadający. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
 2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK – jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

 

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
 3. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
 4. nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz tutaj.
Ponadto wszyscy członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

 

Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
 2. uczestniczyć w działalności PTTK;
 3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;
 4. regularnie opłacać składkę członkowską.

Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK” stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.

 

Kto ustala wysokość składki i ile ona wynosi?

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 2 Statutu PTTK.

Wysokość składki i wpisowego w bieżącym regulują udpowiednie uchwały Zarządu Głównego i zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.