Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenia NNW zawierane
w okresie 01.04.2018 – 31.03.2021

  • »» Informacja
  • »» Umowa ubezpieczenia nr TO50/000429/17/A/000001 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • »» Aneks do Umowy ubezpieczenia nr TO50/000429/17/A/000001 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • »» Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes & Podróż;
  • »» Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dla członków PTTK (pdf) – Nr polisy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.: TO50/000429/17/A/000001;
    »» Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dla członków PTTK (xls) – Nr polisy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.: TO50/000429/17/A/000001;
  • »» Formularz wyznaczenia osoby uposażonej (doc) (tu w formacie pdf);

Adres ubezpieczyciela:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen ERGO Hestia Spólka Akcyjna
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
kontakt mailowy: anna.bialoskorska@ergohestia.pl