Książeczka do odznaki

Wzór Książeczki (do wydruku) – PDF

Książeczki można także zakupić w Biurze Oddziału w cenie 5,00 zł lub zamówić wysyłkowo:

 1. Dokonujemy wpłaty na nasze konto: 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001 tytułem „Książeczka WWZK”, za każdą książeczkę 5,00 zł + koszt wysyłki:
  – 1-4 sztuki: 10,00 zł
  – 5-10 sztuk: 11,00 zł
  – powyżej 10 sztuk: 20,00 zł
 2. Informujemy e-mailem o adresie wysyłki, załączając potwierdzenie wpłaty: poczta@klodzko.pttk.pl
  (bez załączenia potwierdzenia wpłaty oczekiwanie na wysyłkę wydłuży się, ponieważ wpłata musi zostać zaksięgowana na naszym koncie).
 3. Jeżeli nie otrzymamy e-maila z danymi to wysyłamy książeczki na ten sam adres, z którego została dokonana wpłata bankowa

UWAGI

 1. W dniu 01.09.2020r. do wykazu została dodana wieża widokowa na Jagodnej
  Szczyt – Jagodna, Region – Góry Bystrzyckie, Wysokość – 977 m.n.p.m
  Współrzędne: 50°15’08.6″ N, 16°33’52.9″ E, wieża stalowa, dostępna.
 2. W dniu 03.09.2020r. Nadleśnictwo Zdroje przystąpiło do całkowitej likwidacji wieży widokowej na Torfowisku pod Zieleńcem. Osoby, które jeszcze nie zdążyły jej zdobyć proszone są o zdobycie w zamian nowej wieży na Kłodzkiej Górze: (szczyt: Kłodzka Góra, Region: Góry Bardzkie, Wysokość: 757 m.n.p.m.. współrzędne: 50°27′05,95″N 16°45′11,56″E, wieża stalowa, dostępna.
 3. W związku ze stanem technicznym poniższe wieże są NIEDOSTĘPNE: Czarna Góra, Wapniarka, Trójmorski Wierch. Do zaliczenia wieży wystarczy zdjęcie na jej tle.
 4. Wieża widokowa na Czernicy jest NIEDOSTĘPNA. Wejście możliwe tylko za zgodą Nadleśnictwa.
 5. Wieża na Włodzickiej Górze jest już DOSTĘPNA.
 6. W związku z prowadzonymi pracami konstrukcyjnymi w najbliższym czasie do wykazu wież zostaną dołączone wieże widokowe na: Orlicy (Góry Bystrzyckie), Czerńcu (Góry Bystrzyckie) i Śnieżniku (Masyw Śnieżnika)

Wykaz Wież Widokowych do Odznaki

WYKAZ WIEŻ WIDOKOWYCH DO ODZNAKI
WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ (od 01.01.2021r.)

Lp.

Szczyt lub miejscowość

Region

Wysokość
m n.p.m.

Orientacyjne współrzędne

Uwagi

1

Borówkowa

Góry Złote

900

50°23’26.20’’N

16°54’9.42’’E

Stalowo-drewniana

2

Czarna Góra

Masyw Śnieżnika

1205

50°15’7.84’’N

16°48’18.14’’E

Drewniana, niedostępna

3

Czernica

Góry Bialskie

1083

50°16’20.01’’N

16°57’55.35’’E

Drewniana, niedostępna

4

Czerniec

Góry Bystrzyckie

891

50°18’90.44’’N

16°57’93.99’’E

Drewniana

5

Góra św. Anny

Wzgórza Włodzickie

647

50°34’0.03’’N

16°30’6.85’’E

Kamienna

6

Góra Wszystkich Świętych

Wzgórza Włodzickie

648

50°33’2.41’’N

16°31’16.25’’E

Kamienna

7

Grodziszcze

Wzgórza Włodzickie

396

50°30’8.51’’N

16°33’25.20’’E

Murowana, niedostępna

8

Jagodna

Góry Bystrzyckie

977

50°15’08.6″ N

16°33’52.9″ E

Stalowa

9

Jawornik Wielki

Góry Złote

874

50°24’26.06’’N

16°51’3.35’’E

Drewniana, platforma widokowa

10

Kalenica

Góry Sowie

964

50°38’34.07’’N

16°32’47.10’’E

Stalowa

11

Kłodzka Góra

Góry Bardzkie

757

50°27′05,95″N

16°45′11,56″E

Stalowa

12

Orlica

Góry Orlickie

1084

50°35’32.45’’N

16°36’07.13’’E

Drewniana

13

Suszyna

Wzgórza Ścinawskie

465

50°38’34.07’’N

16°30’52.49’’E

Betonowa

14

Szyndzielnia

Góry Bardzkie

410

50°26’44.82’’N

16°41’25.84’’E

Murowana, niedostępna

15

Trójmorski Wierch

Masyw Śnieżnika

1145

50°9’24.33’’N

16°47’24.47’’E

Drewniana, niedostępna

16

Wapniarka

Krowiarki

532

50°21’31.76’’N

16°39’53.64’’E

Drewniana, niedostępna

17

Wielka Sowa

Góry Sowie

1015

50°40’49.03’’N

16°29’8.16’’E

Kamienno-żelbetowa

18

Włodzicka Góra

Wzgórza Włodzickie

757

50°37’30.30’’N

16°26’5.31’’E

Murowana

Uwaga, ważne zmiany!

W dniu 03.09.2020r. Nadleśnictwo Zdroje przystąpiło do całkowitej likwidacji wieży widokowej na Torfowisku pod Zieleńcem. Osoby, które nabyły wersję książeczki z tą wieżą proszone są o wykreślenie jej z wykazu i wstawienie w jej miejsce dowolnej NOWEJ wieży widokowej (Kłodzka Góra, Czerniec bądź Orlica)

W związku ze stanem technicznym poniższe wieże są NIEDOSTĘPNE: Czarna Góra, Wapniarka, Trójmorski Wierch. Do zaliczenia wieży wystarczy zdjęcie na jej tle.

Wieża widokowa na Czernicy jest NIEDOSTĘPNA. Wejście możliwe tylko za zgodą Nadleśnictwa.

Regulamin Odznaki

REGULAMIN

§ I. Postanowienia wstępne

1. Odznaka regionalna „WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ” zwana dalej Odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

2. Celem Odznaki jest zachęcenie do poznawania gór oraz uprawiania turystyki na terenie Ziemi Kłodzkiej.

3. Nadzór nad zdobywaniem Odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

4. Odznaka jest jednostopniowa, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ II. Warunki zdobywania Odznaki

1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

2. Odznakę zdobywa się na własną odpowiedzialność podczas pieszych wędrówek przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w górach oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się po obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.

3. Wędrówki odbywa się po znakowanych szlakach turystycznych oraz nieoznakowanych ścieżkach na terenie Ziemi Kłodzkiej.

4. Odznakę uzyskuje się przez odwiedzenie, w dowolnej kolejności, wszystkich wież widokowych wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.

5. Zdobywanie Odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Ziemi Kłodzkiej.

6. Zdobywanie Odznaki rozpoczyna się od 1 stycznia 2015 r. Nie będą zaliczane wcześniejsze potwierdzenia odwiedzeń.

§ III. Weryfikacja

1. Podstawą weryfikacji jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy Odznaki „WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ” wykonana przez zdobywającego Odznakę lub prowadzona kronika wycieczek. W książeczce weryfikacyjnej powinny znaleźć się, na pierwszej stronie, dane osobiste ubiegającego się o Odznakę tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i data urodzenia, a na następnych rubryki:

*data wycieczki,

*nazwa zdobywanego szczytu, wieży,

*trasa wędrówki,

*miejsce na potwierdzenie,

*miejsce na adnotację weryfikacyjną zdobycia szczytu.

Książeczka powinna posiadać osobną stronę z miejscem na adnotację o przyznaniu Odznaki.

2. Podstawą do zaliczenia zdobycia jest zdjęcie przedstawiające uczestnika wędrówki na tle wieży widokowej, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK wraz z podaniem numeru legitymacji. Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

3. Odznakę „WIEŻE WIDOKOWE ZIEMI KŁODZKIEJ” przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

4. Prawidłowo wypełnioną książeczkę z poświadczeniami odwiedzenia wież należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi na adres: PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej”, 57-300 Kłodzko, ul. Wita Stwosza 1.

5. Przyznanie Odznaki upoważnia do wykupienia i noszenia Odznaki.

§ IV. Przepisy końcowe

1. Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddziału „Ziemi Kłodzkiej” prowadzi rejestr zdobywców Odznaki i publikuje go na stronie internetowej Oddziału.

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej”.

3. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w dniu 27 listopada 2014 r. (uchwała nr 18/2013/2014) i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.