Rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody nieożywionej i powierzchniowej

Wykaz rezerwatów przyrody:

 1. Torfowisko pod Zieleńcem
 2. Wodospad Wilczki
 3. Bukowa Kalenica w Górach Sowich
 4. Puszcza Śnieżnej Białki
 5. Śnieżnik Kłodzki
 6. Nowa Morawa
 7. Jaskinia Niedźwiedzia

INFORMUJEMY, ŻE W PARKU NARODOWYM GÓR STOŁOWYCH NIE MA ŻADNYCH REZERWATÓW PRZYRODY. Są co najwyżej Obszary Ochrony Ścisłej (np. Szczeliniec Mały), ale nie są one zaliczane do odznaki „Poznajemy Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie”)

Wykaz oficjalnie zarejestrowanych pomników przyrody nieożywionej i powierzchniowej (na podstawie Rozporządzenia nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody).

 1. Źródła Romanowskie – zespól źródeł krasowch – wywierzysk, dość mocno zarośniętych, występują w nich endemity wrotków i ślimak źródlarka karpacka (Po zjeździe z drogi krajowej na Romanowo po ok. 200 m skręcić w lewo. Źródło znajduje się w zadrzewieniu śródpolnym, ok. 150 m od skrzyżowania)
 2. Czartowski Kamień – Ostaniec granitowy – Skałka znajduje się w lesie przy drodze, zbudowana jest z granitów kudowskich wieku karbońskiego. Dla granitów tych charakterystyczna jest duża zawartość różowego skalenia (Znajduje się po prawej stronie drogi z Czermnej do Pstrążnej, to grupa skalna położona przy drodze z Kudowy Zdroju do Pstrążnej na krótkim grzbiecie odchodzącym od wzniesienia ” Duże Brusznice”, w widłach potoku Czermnica i jego dopływu, na wysokości około 540 m n.p.m )
 3. Skałki Pasterskie – ostańce zbudowane z warstw piaskowców i zlepieńców kredowych tworzą mury skalne o osiach NS, powstały one w wyniku wychylenia tektonicznego pierwotnie pologich warstw piaskowców i zlepieńców. (Dobrze widoczna z drogi prowadzącej z Idzikowa do Kamiennej, zlokalizowana na szczycie wzniesienia, niecałe 200 m na zachód od drogi)
 4. Diabelskie Głazy – Kompleks skałek – skałki zarośniete i słabo widoczne zbudowane z łupków i amfibolitów z których zbudowany jest zamek szczerba znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie (Znajdują się przy niebieskim szlaku turystycznym, na ich szczycie stoją ruiny zamku)
 5. Diamentowe Skały – Skałki zbudowane z dolomitów i ankerytów wtórnie zsylifikowanych z dużą zawartością hematytu. Nazwa pochodzi od błyszczących polew kwarcowych na powierzchniach kamieni. Skałki są silnie zerodowane po dużej części na skutek erozji lodowcowej (Znajdują się w grzbietowej partii Lirnika, ok. 350 m na północ od nieruchomości zlokalizowanej w Jugowie przy ul. Wysiedleńców 8)
 6. Jaskinia Radochowska – jest to jaskinia krasowa powstała w wapieniach krystalicznych na kontakcie z łupkami łyszczykowymi. (Jaskinia zlokalizowana jest ponad 2 km na północ od drogi nr 392 (prowadzi tam dobrze oznakowana trasa) )
 7. Solna Jama – błąd w opisie jest to jaskinia krasowa a nie wyrobisko powydobyciu soli. Nazwa pochodzi od wapienia gruboziarnistego przypominajacego wyglądem kryształy soli. Wapienie te tworzą soczewkę w obrębie łupków. (Znajduje się w lesie przy niebieskim szlaku, ok. 1300 m na południe od Gniewoszowa i ok. 120 m na południe od granicy lasu)
 8. Wapniarka – Nieczynny kamieniołom marmurów na wschodnim stoku wzgórza Wapniarka (518 m n.p.m.) w pół.-zach. części pasma Krowiarek (Znajduje się przy szosie Kłodzko-Bytrzyca Kłodzka, powyżej czynnego kamieniołomu, u podnóża „Wapniarki”)