Skład Komisji

Skład Komisji ;

Przewodniczący: Piotr Janowski

Z-ca przewodniczącego: Czesław Dominas

Sekretarz: Natalia Kaszuba

Członkowie ;

Andrzej Berczyński, Władysław Dawiec, Stanisław Duda, Marta Wodecka-Duda , Tadeusz Fedoryka, Edward Soja, Edward Lada, Zbigniew Oliwa ( od dnia 09.02.2018),Henryk Berczyński,Krzysztof Kaszuba.