Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT

Przewodniczący: Piotr Janowski
Z-ca przewodniczącego: Zbigniew Oliwa

Członkowie: Andrzej Berczyński, Władysław Biskup

TERENOWY REFERAT WERYFIKACYJNY ZWERYFIKOWAŁ:

ROK popul_got.gif gotmb.gif gotms.gif gotmz.gif  Normy
2018  102 62
 20

11

 9

ROK

images/upload/w_gory_mb.png

images/upload/w_gory_ms.png

 images/upload/w_gory_mz.png

2018

8
 2 1

Nowy Regulamin Odznak Turystycznych: (PDF)