Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT

Przewodniczący: Piotr Janowski
Z-ca przewodniczącego: Krzysztof Kaszuba

Sekretarz – Witold Telus.

Członkowie: Andrzej  Berczyński, Zbigniew Oliwa .

TERENOWY REFERAT WERYFIKACYJNY ZWERYFIKOWAŁ:

ROK popul_got.gif gotmb.gif gotms.gif gotmz.gif  Normy
2020  73 46
 30

19

 22

ROK

images/upload/w_gory_mb.png

images/upload/w_gory_ms.png

 images/upload/w_gory_mz.png

2020

6
 – 4

Nowy Regulamin Odznak Turystycznych: (PDF)