Usługi przewodnickie

Oferujemy usługi licencjonowanych przewodników i pilotów wycieczek z uprawnieniami:

 • górskimi na Sudety
 • terenowymi na Dolny Śląsk
 • na czeską Pragę

Wielu naszych przewodników prowadzi wycieczki w językach obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, czeski).

Polecamy usługi naszych przewodników na całym obszarze Sudetów, w tym czeskich i niemieckich a także na całe Czechy (Praga, Morawy).

W celu wyceny usługi prosimy o wypełnienie poniższego formularza:


2) Po zaakceptowaniu wyceny proszę wypełnić zamówienie:

UWAGA: Planując wycieczki w tzw. „wysokim sezonie” (kwiecień-czerwiec) prosimy o dokonanie zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 1 miesiąc wcześniej).

Regulamin korzystania z usług przewodnickich PTTK Kłodzko:

 1. Podane ceny usług mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Ostateczna cena usług jest ustalana indywidualnie.
 2. Kalkulację przeprowadza Biuro PTTK w Kłodzku. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wynagrodzenie dla przewodnika oraz prowizję Biura PTTK.
 3. Kalkulacja otrzymuje swój numer, na który można się powołać przy składaniu zamówienia.
 4. Zamówienie na usługę składa się drogą e-mailową lub za pomocą odpowiedniego formularza.
 5. Złożenie zamówienia oznacza konieczność opłacenia zaliczki za usługę w kwocie 50,- zł.
 6. Zamówienie bez opłaconej zaliczki pozostaje nieważne i nie podlega realizacji.
 7. Rezygnacja z usług przewodnickich wymaga złożenia odpowiedniej informacji drogą e-mailową lub pisemną na adres Biura PTTK w Kłodzku.
 8. Rezygnacja z usługi przewodnickiej w terminie krótszym niż 14 dni przed jej realizacją może spowodować przepadek zaliczki. W pozostałych przypadkach zaliczka jest zwracana na konto zamawiającego.
 9. Oddział PTTK Kłodzko gwarantuje najwyższą jakość usług licencjonowanych przewodników. Jeżeli jakość usług budzi zastrzeżenia należy złożyć odpowiednią reklamację na adres Oddziału PTTK Kłodzko
 10. W treści reklamacji należy ująć swoje dane, informacje o wycieczce, imię i nazwisko przewodnika oraz opis sytuacji i zachowań, które są podstawą do reklamacji usług. W reklamacji należy zawrzeć roszczenie wobec Oddziału PTTK (zwrot wpłaty, zwrot części wpłaty, inna forma rekompensaty)
 11. Na rozpatrzenie reklamacji Zarząd Oddziału ma 14 dni roboczych, licząc od dnia wpłynięcia reklamacji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Oddział „Ziemi Kłodzkiej” z siedzibą ul. Wita Stwosza 1, 57-300 Kłodzko, e-mail poczta@klodzko.pttk.pl tel. 748673740.

Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówionych usług. Dane są chronione zgodnie z Polityką Prywatności PTTK. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub sprostowania danych poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia za pomocą poczty e-mail lub pisemnie.

Państwa dane nie będą używane do innych celów niż realizacja zleconych usług, nie będą także przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem służb uprawnionych.