Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, którego stosowanie obowiązuje od 25 maja 2018 r., zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, w zależności od tego, czy dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł, informujemy, że:

1)    Administratorem danych osobowych Klientów jest Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemi Kłodzkiej” z siedzibą w Kłodzku (57-300), przy ul. Wita Stwosza 1; Klienci mogą skontaktować się z administratorem: drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@klodzko.pttk.pl; telefonicznie pod numerem: 74 867 37 40; lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2)    Cele przetwarzania danych osobowych Klientów:

  • zawarcie, wykonanie i/lub kontynuacja umów na usługi z zamówieniem złożonym przez formularz elektroniczny.
  • wykonanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur VAT/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, procedury dochodzenia roszczeń,
  • gromadzenie informacji pozyskanych za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie będą otrzymywać Klienci Biura (oferta dopasowana do potrzeb Klientów),
  • archiwizacja.

3)    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez Klientów. Podanie danych jest dowrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania

W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Przetwarzamy dane osobowe niezbędne do realizacji współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które otrzymaliśmy od Klientów Biura (np. w ramach formularza rejestracyjnego, w e-mailu),

4)    Dane adresowe Klientów Biura przekazujemy (jeżeli dotyczy):

Przewodnikom górskim sudeckim zrzeszonym w Kole Przewodników Sudeckich w Kłodzku, kancelariom prawnym (procedury roszczeniowe), firmom zapewniającym wsparcie, IT dla administratora

5)    Klienci Biura mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia/sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia;

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6)    Dane osobowe Klientów Biura będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w celu zbierania danych statystycznych na potrzeby administratora, dopasowania oferty Biura do potrzeb Klientów.

7)    Dane osobowe Klientów Biura przechowywane będą przez okres zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych (np. trwania zamówienia; niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa/okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego; prowadzenia działań promocyjno-reklamowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie takich wiadomości. Odwołanie przez Klienta zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).

8)    Dane osobowe Klientów Biura nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PTTK ODDZIAŁU „ZIEMI KŁODZKIEJ”.

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Biura.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Biuro nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasze Biuro posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Biura.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Biura zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Użytkowanie plików cookies.

Od dnia 22.03.2013 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o Prawie Telekomunikacyjnym oraz niektórych innych ustaw (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r.). Wprowadzane modyfikacje dotyczącą również kwestii tzw. plików cookies (z ang. „ciasteczka”). Są to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na komputerze Użytkownika, które są odpowiedzialne za poprawę wydajności i szybkości działania (ładowania się) stron www, a także lepsze dopasowywania treści i reklam oraz zbierania anonimowych statystyk (np. na temat regionu, z których pochodzą Użytkownicy czy czasu przeglądania stron).

Zgodnie art. 173 oraz art. 174 w/w Ustawy przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej jest dozwolone pod warunkiem:

  • poinformowania użytkownika końcowego w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji,
  • wyrażeniu przez użytkownika zgody na tego typu działania.

Użytkowanie sklepu przez klienta oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres poczta@klodzko.pttk.pl bądź telefonicznie pod numerem  74 867 37 40.