Śląski pomnik walk o niepodległość

Dnia 30 listopada 2022 roku ponad 100-osobowa grupa uczniów szkół z Ziemi Kłodzkiej uczestniczyła w realizacji projektu patriotyczno-krajoznawczego pod nazwą “Śląski pomnik walk o niepodległość”.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) i zorganizowane przy udziale członków Oddziału PTTK “Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

Uczestnikami działania byli uczniowie i nauczyciele:

  • Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie
  • Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie
  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej
  • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie

ze strony organizatora kierownikiem imprezy był Przewodnik Sudecki, Pan Witold Telus.

Program imprezy zakładał szeroko pojętą integrację młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz poszukiwanie pamiątek historycznych, świadczących od odwiecznych związkach Dolnego Śląska z Polską i walkami o niepodległość narodową. Szczególnie istotną rolę odegrały tu: Muzeum Panorama Racławicka i Muzeum Narodowe we Wrocławiu a także połączone siły Przewodników Miejskich PTTK z Oddziału PTTK we Wrocławiu.

Pierwszą częścią przedsięwzięcia było poszukiwanie, pod opieką Przewodników Wrocławskich, śladów historii piastowskiego Śląska na Ostrowie Tumskim i Rynku Starego Miasta. Młodzież, podzielona na grupy zadaniowe wyruszyła na historyczne szlaki miasta i odkryła liczne pamiątki – obiekty sakralne, detale architektoniczne, inskrypcje i malowidła, świadczące o starych, piastowskich tradycjach tego miejsca.

W kolejnym etapie zwiedzaliśmy Muzeum Panoramy Racławickiej. Wspaniałe dzieło malarskie, stworzone przez zespół pod kierunkiem mistrzów Jana Styki i Wojciecha Kossaka, ukazujące jedeo z najważniejszych wydarzeń z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej – zwycięską bitwę wojsk polskich z wojskami rosyjskimi. Rozmach i poziom detali tego arcydzieła budził zrozumiały entuzjazm i niedowierzanie wśród naszych odbiorców.

Ostatnim etapem było zwiedzanie wystaw Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki okresu piastowskiego – tumb nagrobnych, herbów rodowych, malowideł, ceramiki i starych dokumentów z odciskami pieczęci.

Po zakończeniu wydarzenia, już w szkołach uczestnicy otrzymali pamiątkowe pakiety patriotyczne – aby na długo zapamiętać samo przedsięwzięcie i główne motto przyświecające naszej działalności – zawsze jest czas na Polskę!