Strona g堯wna Info o stronie WWW Polityka Prywatno軼i Napisz do nas Mapa serwisu
Wst徙 do PTTK

Wst徙 do PTTK

Cz這nkostwo w PTTK

Zg這 si do najbli窺zego Oddzia逝 PTTK! Umów si na spotkanie i przyjd do nas z dokumentem to窺amo軼i, dwiema fotografiami i pieni璠zmi na sk豉dk oraz wpisowe.

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze jest stowarzyszeniem skupiaj帷ym turystów, którzy zrzeszaj si w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, si造 i umiej皻no嗆 po鈍i璚aj pracy spo貫cznej w Towarzystwie. W Towarzystwie zrzeszonych jest oko這 60 tysi璚y cz這nków zwyczajnych PTTK op豉caj帷ych regularnie sk豉dk cz這nkowsk.

Jak zapisa si do PTTK?

W pierwszej kolejno軼i nale篡 si zapozna ze Statutem PTTK oraz z "Kart praw i obowi您ków cz這nka PTTK" . Potem nale篡 odnale潭 oddzia PTTK, który najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom turystycznym (pomóc Ci w tym mo瞠 nasz spis ). Mo瞠 by to oddzia 鈔odowiskowy (akademicki, przewodnicki, przy danym zak豉dzie itp.) b康 terenowy (w naszym mie軼ie, dzielnicy itp.). Nast瘼nie trzeba uda si do siedziby tego oddzia逝, aby op豉ci sk豉dk. Pamieta nale篡, 瞠 du瘸 cz窷 oddziaów spotyka si tylko w okre郵one dni tygodnia i najcz窷ciej popo逝dniami.

Przy sobie powiniene mie dowolny dokument potwierdzaj帷y Twoj to窺amo嗆, dwa zdj璚ia formatu 30x40 mm oraz gotówk na sk豉dk cz這nkowsk i wpisowe. W oddziale koledzy mog zaproponowa przynale積o嗆 do okre郵onego ko豉 b康 klubu - warto si ich poradzi i wybra ko這/klub najbardziej nam odpowiadaj帷y. Po trwaj帷ych kilkana軼ie minut formalno軼iach polegaj帷ych na wype軟ieniu deklaracji cz這nkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddzia逝 legitymacji staniesz si cz這nkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.


Kto mo瞠 by cz這nkiem PTTK?

Szczegó這wo okre郵a to art. 12 Statutu PTTK .

Cz這nkiem zwyczajnym PTTK mo瞠 by:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, maj帷y pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
 2. niepe軟oletni w wieku od 16 do 18 lat, maj帷y ograniczon zdolno嗆 do czynno軼i prawnych;
 3. ma這letni w wieku poni瞠j 16 lat za zgod jego przedstawicieli ustawowych.

M這dzie szkolna mo瞠 by zrzeszana w szkolnych ko豉ch krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania si w innych ko豉ch i klubach PTTK - jednostkach organizacyjnych oddziaów PTTK.

Cz這nkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez z這瞠nie pisemnej deklaracji i przyj璚ie w poczet cz這nków przez zarz康 ko豉, klubu lub oddzia逝 PTTK.

Do czego b璠 mia prawo jako cz這nek PTTK?

Prawa cz這nków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK .

Cz這nek zwyczajny PTTK ma prawo:

 1. wybiera i by wybieranym do w豉dz PTTK;
 2. zg豉sza wnioski dotycz帷e dzia豉lno軼i PTTK;
 3. bra udzia w dzia豉lno軼i oraz korzysta z pomocy, obiektów i urz康ze PTTK na zasadach okre郵onych przez Zarz康 Gówny;
 4. nosi odznak organizacyjn PTTK.

Dodatkowo cz這nkom PTTK przys逝guj rabaty PTTK zgodnie z Uchwa陰 Zarz康u Gównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK . List obiektów, które udzielaj rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz tutaj .

Jakie b璠 mia obowi您ki jako cz這nek PTTK?

Obowi您ki cz這nków reguluje art. 14 Statutu PTTK .

Cz這nek zwyczajny PTTK jest obowi您any:

 1. przestrzega postanowie Statutu, regulaminów i uchwa w豉dz PTTK;
 2. uczestniczy w dzia豉lno軼i PTTK;
 3. reprezentowa godnie imi turysty polskiego;
 4. regularnie op豉ca sk豉dk cz這nkowsk.

Szczegó這wo prawa i obowi您ki cz這nka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK okre郵a "Karta praw i obowi您ków cz這nka PTTK" stanowi帷a za陰cznik do Uchwa造 Zarz康u Gównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku .

Kto ustala wysoko嗆 sk豉dki i ile ona wynosi?

Wysoko嗆 podstawowej rocznej sk豉dki PTTK uchwala Zarz康 Gówny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 3 Statutu PTTK .

Wysoko嗆 sk豉dki i wpisowego w roku 2018 reguluje Uchwa豉 Zarz康u Gównego PTTK . Uchwa豉 ta wprowadza nast瘼uj帷e kwoty:

 • 55 z - sk豉dka normalna
 • 30 z - sk豉dka ulgowa
 • 25 z - sk豉dka ulgowa m這dzie穎wa za okres od 01.01 - 31.12.2018 r.
 • 15 z - skladka ulgowa m這dzie穎wa za okres od 01.09 - 31.12.2018 r.

Uprawnieni do op豉cania cz這nkowskiej sk豉dki ulgowej s:

 • opiekunowie szkolnych kó PTTK,
 • osoby ma這letnie do uko鎍zenia 16 roku 篡cia,
 • m這dzie szkolna i m這dzie akademicka studiuj帷a - do uko鎍zenia 26 roku 篡cia,
 • jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby ma這letniej op豉caj帷y sk豉dk za ka盥e dwie osoby ma這letnie ( sk豉dka rodzinna)
 • emeryci, renci軼i i isiby z orzeczon niepe軟osprawno軼i.
 • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadaj帷e status weteranów
 • osoby pobieraj帷e 鈍iadczenia przedemerytalne
 • bezrobotni.

Zwolnieni z obowi您ku op豉cania sk豉dki cz這nkowskiej s cz這nkowie Honorowi PTTK oraz m這dzie z domów dziecka, zak豉dów opieku鎍zych, szkó specjalnych.

Wpisowe do PTTK jest op豉t jednorazow wnoszon przy sk豉daniu deklaracji cz這nka PTTK. W kwocie tej kryje si równie op豉ta za legitymacj PTTK (w wysoko軼i 6 z). Obecnie wpisowe wynosi:

 • 15 z dla osoby op豉caj帷ej sk豉dk normaln,
 • 8 z dla osoby op豉caj帷ej sk豉dk ulgow (z wyj徠kiem uczniów),
 • 6 z dla uczniów do poziomu szko造 ponadgimnazjalnej w陰cznie.

Op豉cenie rocznych podstawowych sk豉dek cz這nkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji cz這nka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.


 

wi璚ej informacji po klikni璚iu na plakat poni瞠j

wstap.jpg