Władze Oddziału – XVIII kadencja (od 11.06.2022r.)

Władze wybrane na Walnym Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym 11. czerwca 2022r.

Zarząd Oddziału:

Od lewej: Jarosław Marcinkowski, Witold Telus, Krzysztof Kaszuba, Ewa Szczepańska, Wiesław Tarnawski, Andrzej Sobczyński, Piotr Wojnarowski

Prezes – Krzysztof Kaszuba
Wiceprezes – Piotr Wojnarowski
Sekretarz – Wiesław Tarnawski
Skarbnik – Jarosław Marcinkowski
Członkowie Zarządu – Ewa Szczepańska, Andrzej Sobczyński

Komisja Rewizyjna:

Od lewej: Barbara Nitecka, Grażyna Kazimierska, Danuta Lanczares, Zbigniew Czyszczoń, Krystyna Golob

Przewodnicząca – Danuta Lanczares
Wiceprzewodnicząca – Krystyna Golob
Sekretarz – Barbara Nitecka
Członkowie Komisji – Grażyna Kazimierska, Zbigniew Czyszczoń

Sąd Koleżeński:

Od lewej: Andrzej Berczyński, Andrzej Mirski, Maria Ozierańska, Czesław Dominas, Stanisław Duda

Przewodniczący – Andrzej Mirski
Wiceprzewodniczący – Andrzej Berczyński
Sekretarz – Maria Ozierańska
Członkowie – Czesław Dominas, Stanisław Duda

Pełnomocnik Oddziału do spraw zawierania umów oraz rozwiązywania sporów pomiędzy członkami Zarządu a członkami Oddziału
Marek Krzan