Komisja Krajoznawcza

Komisja Krajoznawcza

6. lutego 2020r. powołano do istnienia Komisję Krajoznawczą przy Oddziale PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.

Skład Zarządu Komisji:

  1. Przewodnik Sudecki, Joanna Marcinkowska – przewodnicząca
  2. Przewodnik Sudecki, Piotr Wojnarowski – wiceprzewodniczący
  3. Przewodnik Sudecki, Radosław Pasionek – sekretarz

W skład Komisji weszli także:

1. Przewodnik Sudecki, Andrzej Sobczyński
2. Przewodnik Sudecki, dr Aneta Marek
3. Instruktor Krajoznawstwa, Henryk Berczyński
4. Krajoznawca, Leszek Majewski
5. Przewodnik Sudecki, Jarosław Marcinkowski
6. Instruktor Krajoznawstwa, Andrzej Berczyński

Propozycje do planu pracy na kadencję 2020-2024:

1. Odnowienie tablicy na Twierdzy Kłodzkiej poświęconej Wojciechowi Kętrzyńskiemu
2. Zebranie i wydanie publikacji związanej z legendami kłodzkimi
3. Podjęcie starań o organizację kursu języka czeskiego
4. Organizacja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Krajoznawczo-Turystycznego PTTK
5. Stworzenie przewodnika „od źródła do ujścia Nysy Kłodzkiej” – zwrócenie się do gmin nad biegiem rzeki o przekazanie informacji i wsparcie realizacji projektu.
6. Opracowanie folderu o odcinku kolei Kłodzko-Kudowa – ze wsparciem gmin na trasie kolei.
7. Zachęcenie prowadzenia „Ksiąg pamięci” przez schroniska, hotele etc. w formie konkursu
8. Włączenie reprezentanta Komisji do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (DOT).
9. Promocja zabytków, szczególnie mniej rozpoznawalnych, ujawnianie miejsc zapomnianych, zaniedbanych i uruchomienie sposobów na ratowanie tych miejsc.
10. Umieszczenie poprawnej informacji o „kamieniu z kapeluszem” w Kłodzku
11. Podjęcie działań związanych z prostowaniem nieścisłości historycznych w Kłodzku.
12. Odtworzenie statuetki Libuszy (Valeski, Ludmiły) na Twierdzy Kłodzkiej
13. Dołączenie do władz powiatu w ramach uczestnictwa w Targach Turystyki we Wrocławiu – promocja przewodnictwa na Ziemi Kłodzkiej. Rozważyć współpracę długofalową w tym zakresie z innymi podmiotami branży turystycznej.