Bolesław Jaśkiewicz (1936 – 2022)

Edukacja i młodość
Urodził się w 1936 w okolicach Częstochowy. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1955 przeprowadził się do Polanicy-Zdroju, gdzie objął posadę nauczyciela historii, geografii i rysunków w miejscowej szkole podstawowej. Prowadził tu także drużynę harcerską. Po przewędrowaniu w 1956 szlaków turystycznych na ziemi kłodzkiej poprowadził po nich pierwszy obóz wędrowny. Po powrocie z wojska znalazł zatrudnienie w nowo powstałej Szkole Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju. Zaangażował się w ruch krajoznawczy, zaczął amatorsko malować oraz podjął studia na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, które musiał jednak przerwać.

Przewodnik turystyczny
Następnie podjął pracę zawodowego przewodnika działając jednocześnie w ruchu krajoznawczo-turystycznym. Przez pięć kadencji był członkiem władz oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej”, prezesując mu w latach 1962–1963. W tym czasie należał do najmłodszych prezesów tej organizacji w okręgu wrocławskim. Niedługo potem stał się czołowym przewodnikiem dolnośląskim, instruktorem przewodnictwa sudeckiego oraz krajoznawstwa polskiego. Przez wiele lat był również członkiem dolnośląskich władz przewodnickich i wojewódzkiej komisji szkoleniowo-egzaminacyjnej, przewodniczył komisji szkoleniowej koła przewodników kłodzkiego PTTK, jako długoletni wiceprezes, a w latach 1988–1992 prezes. Opracował przewodnickie skrypty szkoleniowe oraz materiały dotyczące historii koła przewodników. W latach 70. i 80. XX wieku regionalne Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, mające siedzibę w Polanicy i należące do czołowych tego typu placówek w kraju, prowadziło niezwykle ożywioną działalność promocyjną, a większość jej licznych materiałów redagował Jaśkiewicz.

Jako przewodnik prowadził wiele prestiżowych wycieczek specjalistycznych i szkoleniowych. Podczas swojej wieloletniej pracy poprowadził około 150 tysięcy turystów. Ostatnią ważną wycieczkę grupy dziennikarzy turystycznych, mających promować region poprowadził w 1997. Po tej wycieczce piękną laurkę w paryskiej „Kulturze”, wystawiła mu znana publicystka Ewa Berberyusz.

Nagrody
Otrzymał za swoją działalność wiele krajowych, regionalnych i wojewódzkich odznaczeń, w tym złotą i srebrną odznakę PTTK, złotą odznakę Zasłużony Działacz Turystyki. W 1985 w Zakopanem na obchodach 110-lecia polskiego przewodnictwa turystycznego otrzymał honorowy medal Zarządu Głównego PTTK i jako jeden spośród dwóch przewodników sudeckich został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Złotą odznaką honorową Zasłużony Popularyzator Wiedzy i srebrną odznaką „Za opiekę nad zabytkami” wyróżniono go za inną dziedzinę aktywności – działalność popularyzatorską. Jako prelegent Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego mówiąc o atrakcjach turystycznych regionu i jego zabytkach wygłosił tysiące prelekcji ilustrowanych przeźroczami dla wczasowiczów, kuracjuszy, uczestników kolonii i uczniów.

Działalność na emeryturze
Z uwagi na chorobę zrezygnował z działalności przewodnickiej. Wraz z kilkoma innymi pasjonatami podjął się redagowania lokalnego tygodnika – „Gazety Gmin”. Pismo to współtworzył przez dziesięć i pół roku, dopóki kolejny raz choroba nie ograniczyła jego aktywności życiowej. W międzyczasie przygotował przewodnik po Polanicy (do tej pory trzy wydania) i zredagował wydaną nakładem Towarzystwa Miłośników Polanicy wspomnieniową pozycję – Zakochani w Polanicy. W 2007 został obdarzony tytułem Zasłużonego Obywatela miasta Polanica-Zdrój

Zmarł 27. czerwca 2022r.

Na podstawie wpisu w „Wikipedii” (https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Ja%C5%9Bkiewicz_(krajoznawca))

Certyfikat „Firma Godna Zaufania 2021”


Laureat konkursu „Orły Turystyki 2020”

Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku NIE JEST PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. Informacja Turystyczna w Kłodzku – tel. 519 409 181

Godziny otwarcia biura PTTK w Kłodzku:
Wtorki 10:00 – 15:00
Środy 10:00 – 15:00
Czwartki 12:00 – 17:00
Piątki 10:00 – 15:00
tel. 74 867 37 40

e-mail: poczta@klodzko.pttk.pl
tel. +48 74 867 37 40

Konto: 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001

NIP: 883-00-15-609
REGON: 890259378
KRS: 0000293485

pracownik: Witold Telus, tel. 509 854 680.

(C) 2021r. Witold Telus. Wykonano na zlecenie PTTK Oddział „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku