Władze Oddziału

Władze wybrane na Walnym Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym 26. marca 2017r.

Zarząd Oddziału:

Prezes – Piotr Wojnarowski
Wiceprezes – Krzysztof Kaszuba
Wiceprezes – Witold Telus
Sekretarz – Wiesław Tarnawski
Skarbnik – Ewa Szczepańska
Członek Zarządu – Marek Krzan
Członek Zarządu – Piotr Pawlukiewicz

Komisja Rewizyjna (skład uzupełniony podczas Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu 6. maja 2018 roku):

Prezes – Danuta Lanczares
Wiceprezes – Andrzej Talarek
Sekretarz – Barbara Nitecka (od 2018r.)
Członek OKR – Andrzej Wiśniewski
Członek OKR – Krystyna Golob (od 2018r.)

Sąd Koleżeński:

Prezes – Andrzej Mirski
Sekretarz – Maria Ozierańska
Członek Sądu – Czesław Dominas
Członek Sądu – Andrzej Berczyński
Członek Sądu – Andrzej Dworakowski

Mandatariusz Oddziału – Andrzej Berczyński