„Uzdrowiska Sudetów Środkowych i Przedgórza Sudeckiego w latach 1951-1966” Romuald M. Łuczyński