Unikalna publikacja o Glatzer Gebirgs-Verein (Kłodzkie Towarzystwo Górskie), czyli pierwszej poważnej organizacji turystycznej w Hrabstwie Kłodzkim (lata 1881-1945). Oparta na oryginalnych dokumentach, mnóstwo archiwalnych zdjęć, map i szkiców.