Książeczka odznaki „Diadem polskich gór”

„Diadem Polskich Gór” jest odznaką „otwartą”: nie ma ograniczeń wiekowych, mogą ją zdobywać osoby niezrzeszone w PTTK, okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, i zalicza się szczyty zdobyte przed dniem ustanowienia i wejścia w życie odznaki (choć tylko jako zdobyte jednokrotnie).

Odznaka „Popularna GOT”

Odznakę popularną GOT zdobędziesz po zebraniu 60 punktów GOT w specjalnej książeczce. Książeczka GOT musi zostać zweryfikowana w Referacie Weryfikacyjnym GOT (na przykład w naszym biurze).

W jednym roku możesz zdobyć odznakę popularną GOT razem z odznaką małą brązową GOT.